1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Nieuwsbericht Oudervereniging.

Nieuwsbericht Oudervereniging.

donderdag 13 oktober 2016

Nieuws van de Ouderraad

 

Welkom nieuwe leden Ouderraad!

Dinsdag 11 oktober jl. heeft de algemene ledenvergadering van de oudervereniging plaatsgevonden, waarin ook weer verkiezingen zijn gehouden voor nieuwe leden van de ouderraad. Er waren maar liefst zeven enthousiaste kandidaten voor de vijf vacatures. Als nieuwe OR-leden heten wij van harte welkom: Saskia van Etten, Patrick van der Ha, Jürgen Koevoets, Janneke Okeke en Eva Volkert.

 

De kandidaten die helaas niet zijn gekozen, komen op een reservelijst. Indien er in de loop van het schooljaar een OR-lid vertrekt, worden de reservekandidaten als eerste gevraagd deze plaats in te nemen.

 

De notulen van de ledenvergadering vindt u binnenkort op onze webpagina. Ondertussen gaan we op volle sterkte met 15 leden aan de slag met de voorbereidingen voor onder andere Sinterklaas en Kerst.

 

Ouderbijdrage

Volgende week ontvangt u weer de jaarlijkse brief over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. De verschillende activiteiten kunnen namelijk alléén met úw financiële steun doorgang vinden. Helpt u ons mee er weer een fantastisch schooljaar van te maken?

 

Wilt u niet wachten op de brief?  Dan kunt u uw ouderbijdrage à € 30,00 per kind uiteraard nu al  over maken op rekeningnummer NL91 ABNA 0471693723 t.n.v. Ouderraad BS Carillon, o.v.v. de naam en de klas van uw kind(eren).

 

Heeft u vragen? Spreek ons dan gerust aan of mail naar orcarillon@hotmail.com of direct naar voorzitter Ayfer Uzun ayferuzunt@gmail.com.

 

Met vriendelijke groet,

Ouderraad BS ’t Carillon

 

Terug naar overzicht Pagina afdrukken