1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Vervanging groepsleerkrachten.

Vervanging groepsleerkrachten.

dinsdag 29 november 2016

                                                                                                                                            

Onderwerp: vervanging bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht.

 

Beste ouders,

Het griepseizoen is weer gestart. Dat betekent dat niet alleen kinderen ziek gemeld worden, maar dat ook leerkrachten ziek kunnen worden en vervangen moeten worden.
Met deze brief willen we u op de hoogte brengen van onze zorgen omtrent de mogelijkheid dat er geen vervanging is voor leerkrachten.

Wij zijn aangesloten bij ‘Leswerk’. Deze organisatie regelt de vervanging bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten binnen SKPOEL.
Door Wet Werk en Zekerheid, die per 1 juli ’16 van kracht is gegaan,  mag een invaller echter niet meer dan drie keer een vervangingsbenoeming  krijgen binnen de stichting. Bij meer  vervangingen moet dit namelijk meteen worden omgezet in een vaste benoeming en daarvoor zijn geen financiën beschikbaar. Een vervangingsbenoeming kan zowel een dagdeel  zijn (bijv. bij ziekte, een cursus of bijzonder verlof enz), als een aaneengesloten periode (bijv. zwangerschapsverlof).

Gevolg van deze wetgeving is dat er, in toenemende mate, geen vervangers beschikbaar zijn en de school de afwezigheid van een collega zelf moet oplossen.
Indien mogelijk en in geval van uiterste nood kan de interne begeleider, een leerkracht die ambulante taken heeft of de directie eventueel een keer een groep opvangen.
Een andere tijdelijke oplossing kan zijn dat de leerlingen van een groep moeten  worden ‘opgedeeld’ over andere klassen. Ook dit biedt geen structurele oplossing. Als we daartoe wel genoodzaakt zijn, zullen we dit uiteraard aan de desbetreffende ouders doorgeven.

We realiseren ons terdege dat deze oplossingen niet ideaal zijn. Daarom wordt er op bestuursniveau besproken hoe we het beste met deze problematiek kunnen omgaan. We houden u op de hoogte zodra hierover meer nieuws te melden is.

 

Met vriendelijke groet namens team bs ’t Carillon,

Anja Vernooij

Terug naar overzicht Pagina afdrukken