1. Home
  2. Groepen
  3. Groep 1/2
  4. Toelichting op KIJK! registratie.

Toelichting op KIJK! registratie.

Toelichting op de ontwikkelingsgebieden van de KIJK!

 

Zelfbeeld

De ontwikkelingslijn zelfbeeld laat zien wat het beeld is dat een kind van zichzelf heeft en dit in groep 1 en 2 stap voor stap ontwikkelt.

Zelfkennis is onder andere weet hebben van eigen uiterlijk, eigen capaciteiten en voorkeuren.

 

Relatie met volwassenen

Hier wordt beschreven hoe het kind geleidelijk aan meer zelfstandig wordt en daardoor minder de leerkracht nodig heeft.

 

Relatie met andere kinderen

De nadruk ligt op het samen spelen en werken.

 

Spelontwikkeling

Er wordt gekeken naar aspecten als: spelmotivatie, enthousiasme, creativiteit en het initiatief wat het kind toont tijdens het spel.

 

Taakgerichtheid en zelfstandigheid

Jonge kinderen dienen gestimuleerd te worden om de aandacht te richten en een korte tijd gericht bezig te kunnen zijn met een activiteit. Naar mate de kinderen ouder worden kunnen zij uiteindelijk zelfstandig een (week)taak uitvoeren.

 

Grote motoriek

De grote motoriek gaat over de bewegingen met het hele lichaam, zoals: lopen, springen, kruipen, klimmen, vangen, gooien en het aannemen van lichaamshoudingen.

 

Kleine motoriek

Bij de kleine motoriek verwijst men naar activiteiten met de vingers, handen, armen en ogen zoals die een rol spelen bij: het hanteren van voorwerpen, het bouwen met materialen, tekenen en schrijven.

 

Tekenontwikkeling

Hier wordt beschreven hoe de ontwikkeling van basiskrabbels naar gedetailleerde tekeningen verloopt.

 

Visuele waarneming

Bij visuele waarneming gaat het om alles wat een kind met zijn ogen waarneemt. Het waarnemen ontwikkelt zich van globaal naar gedetailleerd.

In het begin moet een kind vierkanten en cirkels kunnen sorteren, aan het eind van groep twee wordt gevraagd om de letters te herkennen.