1. Home
 2. Groepen
 3. Groep 3
 4. Groep 3B

Groep 3B

Welkom op de groepspagina van groep 3B!

Wij zijn een gezellige groep 3 met 19 kinderen. Op de groepspagina vindt u belangrijke data en foto's van enkele uitjes of activiteiten. 

 

Belangrijke data: 

 • Dinsdag 27 november; Gastles muziek.
 • Maandag 3 december; Sinterklaas op school.
 • Woensdag 5 december; Juf Sandra werkt buiten de klas, Juf Marieke v A is dan in de klas.
 • Donderdag 6 december; Studiedag, alle kinderen vrij. 
 • Vrijdag 7 november; De kinderen mogen één cadeautje mee naar school nemen. 
 • Woensdag 19 december, Juf Sandra werkt buiten de klas, Juf Marieke v A is dan in de klas.
 • Woensdag 19 december; Kerstviering op school!
 • Vrijdagmiddag 21 december; 's Middags alle kinderen vrij; kerstvakantie!

Gastles muziek

Wij hebben in de klas bezoek gehad van meneer Harry van de Nieuwe Nobelaar. Hij heeft ons geleerd om een muziekstuk te componeren. Na een paar oefeningen mochten we zelf een muziekstukje maken. We kregen een kaart waar we stipjes op moesten zetten. Meneer Harry kwam langs met een tangetje om onze stipjes uit te drukken. Hierna hebben we naar onze eigen muziekstukjes geluisterd. 

 

 

Rekenen
In dit blok leren wij het volgende:

-Sommen onder de 10 uitrekenen.

-Een som bedenken bij een plaatje.
Er waren 6 ballonnen, 3 zijn er kapot, dan blijven er 3 over. 6-3=3

-Splitsen van getallen onder de 10. Zeven kun je bijvoorbeeld splitsen in 5 en 2 maar ook in 3 en 4.
Wanneer we het getal 10 splitsen noemen we dat op school verliefde harten. Zo zijn 6 en 4 verliefde harten.

-Een getallenlijn invullen tot 20.

-Getallen in de goede volgorde van laag naar hoog zetten. Bijvoorbeeld 12, 3, 9 à 3, 9, 12

 

Lezen

Met lezen zijn we net gestart met kern 6. Als we klaar zijn met kern 6 hebben we alle letters geleerd. Deze kern komen de volgende letters aan bod: g, au, ui, f en ei. Bij deze letters horen de woorden mug, saus, muis, duif en geit.

 

Thuis lezen

-Op school maken wij gebruik van voor-koor-door lezen. Eerst leest de leerkracht de woorden/zin voor. Daarna wordt er in koor gelezen door de leerkracht en het kind. Vervolgens worden de woorden of de zin door het kind alleen gelezen.

 

-Er zijn drie manieren om een woord te lezen: hakkend, zoemend en vlot.
Hakkend: Het woord wordt letter voor letter gelezen en vervolgens aan elkaar geplakt. m-aa-n
Zoemend: Het woord wordt in één keer gelezen, maar de klanken worden langer vast gehouden. mmmaaan
Vlot: Het woord wordt in één keer gelezen. Maan

 

-Het is belangrijk dat u thuis de letters benoemt zoals wij het op school ook doen. Bijvoorbeeld de letter 'b’. Deze wordt door volwassenen uitgesproken als 'bee’, op school spreken we het uit als 'buh’.

 

-Ga samen met je kind naar de bibliotheek en zoek samen naar een boekje. Houd hierbij het niveau van uw kind in de gaten en zorg dat er een boek op niveau wordt gekozen. De boekjes die nu aan te raden zijn, zijn de boekjes van kern 4 tot kern 6. En boeken van niveau-start en M3.
M3 houdt in dat het boekjes zijn voor midden groep 3.

 

-Zorg ervoor dat uw kind het lezen leuk blijft vinden en voorkom dat het gaat voelen als een verplichte schoolse activiteit. Kies daarom desnoods voor een boekje dat makkelijker is, zodat je kind succeservaring op kan doen. Bij het lezen zijn er verschillende varianten om het lezen afwisselend en leuk te houden. Lees om de beurt een woord/zin, lees tot iemand een foutje maakt, lees alleen de woorden met bijvoorbeeld de letter 'g’, neem een aantal woorden lees er één voor en laat uw kind aanwijzen waar het woord staat.
Gebruik een dobbelsteen. Bij 1 één woordje lezen, bij 2 twee woordjes lezen, ect. Er kan ook afgesproken dat ieder cijfer een betekenis krijgt. Bij 1 springen, klappen, boos lezen, fluisteren, ect. Noteer dit en bespreek hoeveel woorden/zinnen jullie gaan lezen bij iedere worp.

 

Ook kun je samen leuke activiteiten bedenken om het lezen te stimuleren. Hieronder staan enkele voorbeelden, maar misschien kunt u samen met uw kind ook nog creatieve manieren bedenken. Mocht u het moeilijk vinden om woorden te bedenken kijk dan in de werkboekjes die uw kind mee naar huis heeft gekregen.

-Zelf een memorie maken. Kies bijvoorbeeld 2 letters die nog lastig zijn. De 'a’ en de 'aa’. Bedenk met beide letters een bepaald aantal woorden. Schrijf deze op witte plaatjes en leg ze omgekeerd op tafel. Dan kan het memorie beginnen. Bij ieder kaartje dat je omdraait lees je het woordje op.

 

-Een speurtocht door het huis. Schrijf op een briefje waar uw kind een nieuw briefje kan vinden. Bijvoorbeeld: 'kijk op de stoel’. Leg daar een nieuw briefje, met bijvoorbeeld een rijtje woorden die ze moeten lezen en laat ze op zoek gaan naar een nieuw briefje. Houd hierbij wel rekening met het niveau van het kind, help desnoods mee met het lezen als de woorden nog te lastig zijn.

 

-Bedenk samen met je kind welke woorden hij/zij lastig vindt. Maak hier een lijstje van en schrijf de woorden op een los kaartje. Verspreid de kaartjes in de ruimte en noem een woord op. Uw kind moet het kaartje met het opgenoemde woord zo snel mogelijk naar u toe brengen.  

 

-Bedenk samen iets leuks om te bakken of koken. Maak een boodschappenlijstje (probeer de ingrediënten zo makkelijk mogelijk te beschrijven) en ga samen de boodschappen doen. Volg daarna de instructies van het gerecht.

 

Veel leesplezier thuis!