1. Home
  2. Groepen
  3. Groep 4/5
  4. Algemene informatie groep 5

Algemene informatie groep 5

Algemene informatie.

 

 Algemene informatie groep 5. 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Inhoudsopgave:

1.  Inleiding

2.  Algemene weekplanning

3.  Beknopte informatie over de vakken

4.  Bijzondere activiteiten

5.  En dan dit nog…

 

 

1. Inleiding

 

Beste ouders/verzorgers,

 

In het komende schooljaar 2018-2019 heeft groep 5 vele nieuwe dingen, uitbouw van eerdere gedane activiteiten, herkenbare momenten en spannende ervaringen.

Om u enigszins een idee te geven over hetgeen er te gebeuren staat, hebben wij in het kort de allerbelangrijkste informatie m.b.t. vakken, activiteiten, data e.d. bijeengezet.

We hopen dat u mede hierdoor goed voorbereid het schooljaar van groep 5 in zult gaan!

 

2. Algemene weekplanning

 

Ons wekelijkse rooster ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Maandag 

Meer leerkrachtgebonden lessen, evt. met samenwerkingsmomenten, gevolgd door instructie  en start weektaak.

Dinsdag

Minder leerkrachtgebonden lessen,

meer werktijd en  na de kerstvakantie  ’t muziek- projekt Muziek met een

Staartje, verzorgd door De Nieuwe Nobelaer.

Woensdag

Leerkrachtgebonden lessen en werktijd en de

gymles.

Donderdag 

Meer leerkrachtgebonden lessen  evt. met samenwerkingsmomenten, gevolgd door instructie en vervolg weektaak.

Vrijdag

Minder leerkrachtgebonden lessen, meer werktijd en de gymles

 

 

De weektaak in groep 5 is voor de hele week, dat is anders dan voor groep 4, waarin deze in twee delen is verdeeld. Dat zorgt voor “vrijere” werktijd,waarbij eigen indeling, eigen tempo, meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid de boventoon zullen voeren (o.a. je volledige weektaak plannen, werken met de kieskast, starttaak activiteiten regelen).

Een belangrijk voordeel van de weektaak blijft het gegeven dat je als leerkracht meer ruimte hebt om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen, dus individuele hulp kunt bieden qua leerstof (verrijking/herhaling), werkaanpak e.d.

 

3. Beknopte informatie over de vakken

 

Taal            

- taalbeschouwing o.a. meervoud, verkleinen, alfabet, zinsbouw.

- schrijven o.a. verhaal, brief, meningen e.d.

- woordenschat o.a. woordbetekenis,synoniemen,uitdrukkingen.

- spreken/luisteren o.a. kringgesprek, discussie, woordgebruik.

 

Rekenen      

- uitbouw getalbegrip 1 t/m 1000

- tafels 1 t/m 10, met echte diploma’s “voor later”

- tijdsbegrip, dus klokkijken, digitale notatie en tijdsduur.

- geld, meten, wegen,grafieken,etc.

 

Spelling      

bv. au/ou, ei/ij, d/t, g/ch, sch(r), uw/eeuw/ieuw, ng/nk,ch(t), eer/oor/eur, en vooral de open/gesloten lettergrepen (haken en hakken, boten en botten).

 

Schrijven    

Rechtopstaand schrift, oefeningen voor kleine/grove motoriek, veel aandacht voor de lettervormen,verbindingen en werkverzorging.

 

Lezen   

Het technisch lezen, waarbij gelet wordt op leestoon,tempo en nauwkeurigheid,

komt structureel 3x per week terug op het rooster, met de leesmethode Estafette.

We gaan 2x per jaar een periode tutorlezen.

Begrijpend lezen komt terug aan de hand van de methodes Grip en Blits (tekstaanpak/tekstsoort,informatieverwerking).

 

Topondernemers

Dit is een methode voor wereldorientatie.

Dit is een digitale methode met een thematische aanpak. De vakken aardrijkskunde,

geschiedenis en biologie zijn verweven in de thema's.

 

Techniek            

Er wordt gewerkt met techniekdozen zoals magnetisme, elektriciteit enz., maar ook met LEGO, Kapla e.d en de Techniektorens .

 

Trefwoord            

Het begin van de dag soms een Bijbelverhaal,maar ook verhalen rondom feestdagen,aktuele thema’s,onderwerpen als faalangst,pesten,vriendschap,e.d.

 

Lichamelijke opvoeding/gym

Wekelijks de spellessen (B-zaal) met bal-, tik-, en renspelen

en de bewegingslessen (A-zaal) met klauteren, zwaaien,rollen en nog 

veel meer.

 

Expressie           : teken- en knutselactiviteiten.

 

                                                                                                      

4.Bijzondere activiteiten

 

Schoolreis           

Groep 5 gaat naar het Speelgoedmuseum in Oosterhout. Dit duurt een halve dag per klas , we gaan met de auto en met ouders als begeleiders. 

 

Sinterklaasfeest    

- lootjes trekken (surprise + rijm maken)

- kado’s te zien in de klas ,

- Sinterklaasdag( 3 december 2018)..

 

Kerstviering          

Maaltijd of buffet,kerstmarkt of naar de kerststal, musical of …., op woensdag 19 december gaat het gebeuren.

 

 

5.En dan dit nog…..

 

Iedere week op maandag is juf Marieke in de klas. 

Soms ook nog op dinsdag. 

Voor groep 5 geldt: - ieder heeft wel iets waar je goed of slecht in bent.

                                - als je je best doet, is het altijd goed.

                                - fouten maken mag, niemand is perfect en je leert ervan.

                                - met vallen en opstaan word je groot.

                                - elkaar helpen is fijn, om hulp vragen is niet zwak, maar

                                  juist top.         

                               - de leerkracht is er om je te helpen,kom dus gerust langs.       

 

 

    De Schoolgids is digitaal te downloaden, indien nodig bij juf Anja V. een versie

    op papier. In de schoolgids vindt u alle informatie over de school en het

    Daltononderwijs.

    De nieuwsbrief is te vinden op deze site. 

    De kinderen krijgen de post niet langer op papier mee, behalve wanneer 

    noodzakelijk.

    U ontvangt de brieven voortaan per e-mail via mijnschoolinfo.

    U kunt ons via het e-mailadres van "mijnschoolinfo" benaderen. 

 

 

    Zijn er nog vragen, kom gerust langs, want samen gaan we er een goed ,”open”

    en gezellig jaar van maken!                                                          

 

    Met vriendelijke groeten,

   juf Cynthia