1. Home
  2. Groepen
  3. Groep 7/8
  4. Huiswerk

Huiswerk

Zoals u weet, krijgt uw kind huiswerk. 30 tot 45 minuten per dag huiswerk maken is voor een kind uit groep 7/8 heel normaal. Het huiswerk van uw zoon/dochter wordt op de groepspagina vermeld, zodat u als ouders/verzorger uw kind kan begeleiden bij het plannen en maken van het huiswerk.


Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag van u.

Met vriendelijke groeten,

Juf Sonia

 

Dag       

Datum

Huiswerk groep 7

Maandag  

19 maart 2018

Geen Huiswerk

Dinsdag

20 maart 2018

Taal: 22A&B

Woensdag

21 maart 2018

Spelling: Blok 6

Donderdag

22 maart 2018

Rekenen: Werkblad(redactiesommen)

KlasseLunch: Bestek, bord en beker meenemen

Vrijdag

23 maart 2018

Toets: Taal zinsontleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag       

Datum

Huiswerk groep 8

Maandag  

19 maart 2018

Taal: 23A & B

Dinsdag

20 maart 2018

Musical: Scene 0, 1A en 1B (+liedjes)

Woensdag

21 maart 2018

Spelling: Blok 6

Donderdag

22 maart 2018

Rekenen: Redactiesommen blad 10

KlasseLunch: Bestek, bord en beker meenemen

Vrijdag

23 maart 2018

Toets: Taal zinsontleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOEKENKRING

We beginnen dit nieuwe jaar met de boekenkringen. Het is de bedoeling dat de kinderen een boek lezen en hierover een (korte 15 min) presentatie geven.

Werkwijze boekenkring

Rooster boekenkring 2017 2018