1. Home
  2. Informatie
  3. Ouders
  4. Externe contacten

Externe contacten

Er zijn heel wat personen en instanties waar een basisschool contact mee onderhoudt. Het kan voor u als ouder belangrijk zijn te weten welke dit zijn en ook hoe u deze personen of instanties kunt bereiken. Vandaar dat hierna een lijst volgt met adressen en telefoonnummers:

 

Bovenschools management.

algemeen directeur van SKPOEL

Dhr. J. Verschueren, bereikbaar via het bestuurskantoor:

Adres :    Postbus 182
4870 AD  Etten-Leur
tel:076 5030260

Inspectie van het Onderwijs.

Adres:          Rijksinspectiekantoor Breda
Postbus 7447
4800 GK  Breda
tel: 076 5244477
fax: 076 5201600

Edux Onderwijsadviseurs.

Onderwijsadviseur van onze school is: MSc mevr. Monique van Delft.

Meer informatie over Edux kunt u vinden in onze schoolgids

Adres:Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout        
Postadres:Postbus 2086, 4800 CB Breda
tel: 076-5245500
fax: 076-5245501

 

Maria parochie.

Adres:    Markt 60
4875 CG, Etten-Leur
tel: 076-5012281

Centrum Jeugd en Gezin.

Adres:    Kerkwerve 58
4873 CJ Etten-Leur
tel: 076 5040159
info@cjgetten-leur.nl

GGD Jeugdgezondheidszorg.

Adres:                Kerkwerve 56                                  
4873 CJ Etten-Leur
tel: 076-538000
Meer informatie:www.ggdwestbrabant.nl

Stichting Welzijn Etten-leur.

Adres:       A. van Berchemlaan 4c
4872 XE Etten-Leur
Postadres:  Postbus 371
4870 AJ  Etten-Leur
tel. 076 5018185
fax: 076 5033115
stichting.welzijn.el@tref.nl

Vertrouwensarts Meldpunt kindermishandeling. 

Adres:                 Bureau Vertrouwensarts Noord-Brabant
Postbus 7095
4800 GB Breda
tel: 076 5146323

Gemeente Leerplichtambtenaren. 

Marianne Krempeltel. 076 5024390                                      
Susanne Marijnissentel. 076 5024443
leerplicht@etten-leur.nl

Interne contactpersonen Carillon.

Juffrouw Monique Putterstel. 076 5016994                                                
Meneer Ton van Gielstel. 076 5016994

Vertrouwensinspecteur

            

tel: 0900 1113111