1. Home
  2. Informatie
  3. Ouders
  4. Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het schoolbestuur heeft voor haar scholen een klachtenregeling vastgesteld. Deze regelt de behandeling van klachten die te maken hebben met gedragingen en/of beslissingen door betrokkenen bij de school.

 

 

Voor de uitgebreide beschrijving van deze regeling verwijzen wij u naar hoofdstuk 7 van de schoolgids.