1. Home
  2. Informatie
  3. Ouders
  4. Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Alle ouders en verzorgers van kinderen die in het schooljaar ’12-’13 drie jaar worden, krijgen een folder thuisgestuurd om hen te informeren over de informatiegids van de Rijksoverheid. De gids en de folder zijn niet te bestellen, maar wel te downloaden via www.rijksoverheid.nl op de openingspagina van het thema Basisonderwijs.

 

Ouders die belangstelling hebben voor onze school kunnen een afspraak maken met de directeur, juf. Anja Vernooij. Bij dit gesprek zijn de kinderen van harte welkom. De ouders krijgen de gelegenheid om over hun kind(eren) te vertellen en juf Anja zal u informeren over de werkwijze op ’t Carillon. Daarna volgt een rondleiding door de school. Zo krijgt u een goed beeld van ons onderwijs, de kinderen, de leerkrachten, de sfeer op school enz. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 076-5016994 of onderstaand contactformulier invullen. 

 

 

  

Contactformulier Directie.