1. Home
  2. Informatie
  3. Team
  4. Contactpersonen

Contactpersonen

 

Juf Monique van IMeneer Ton

De contactpersonen:

  • zijn er voor de leerlingen en de ouders.
  • geven bij een melding eerst aan wat hun rol is, voordat de melder zijn verhaal vertelt.
  • mogen geen geheimhouding hebben en zijn verplicht aangifte te doen van strafbare feiten.
  • hebben meldingsplicht.
  • mogen degene waarover geklaagd wordt, niet benaderen.
  • hebben als taak goed te luisteren en het slachtoffer te wijzen naar instanties waar verdere hulp geboden kan worden. Bijvoorbeeld een externe vertrouwenspersoon.
  • mogen geen rechter spelen en zeker niet het verhaal toetsen op eventuele waarheden en onwaarheden.

De klachten kunnen gaan over machtsmisbruik en weerbaarheid: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en fysiek geweld.