1. Home
 2. Informatie
 3. Team
 4. Daltoncoördinator

Daltoncoördinator

Een daltoncoördinator is een leerkracht met een speciale taak.

 

De daltoncoördinator van bs. Carillon is: 

Juf Sonia

 

Juf Sonia neemt ook deel aan het daltoncoördinatoren netwerk van Regio Zuid.

 

De daltoncoördinator

 • heeft kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst, over de daltonpraktijk en actuele wetenschappelijke ontwikkelingen
 • schrijft een 5 jaren daltonbeleidsplan waarin de aanbevelingen n.a.v. de daltonvisitatie zijn opgenomen.
 • bereidt de daltonvisitaties voor, waarbij de zelfevaluatie centraal staat
 • ondersteunt het daltonproces binnen de school en neemt daartoe initiatieven naar het team in overleg met de directie
 • heeft een rol in het opvangen en begeleiden van nieuwe leerkrachten en draagt zorg voor het doorgeven van het daltonproces.
 • kan collega’s coachen en begeleiden, waarbij enerzijds de collega’s ruimte wordt gegund en anderzijds de daltonafspraken worden geborgd
 • heeft kennis en inzicht om te kunnen mobiliseren, inspireren, waarderen en reflecteren.
 • draagt zorg voor reflectiemomenten voor teamleden en voor zichzelf door 2 teamleden en de directie om feedback te vragen
 • heeft kennis en inzicht op het terrein van leerinhouden, leerlijnen en identiteitsontwikkeling
 • vertaalt de onderwijskundige visie in concreet pedagogisch didactisch handelen
 • geeft ruimte aan nieuwe ontwikkelingen/ experimenten binnen de school, monitort die, en borgt ze, bij welslagen, in het daltonbeleidsplan