1. Home
 2. Informatie
 3. Team
 4. Gedragsspecialist

Gedragsspecialist

Juf AnikaJuf Anouk

Als gedragsspecialist houd ik me bezig met leerlingen met gedragsproblemen en ga ik op zoek naar creatieve oplossingen met hulp van de leerling. Daarnaast begeleid ik leerkrachten met hun hulpvragen omtrent het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. Hierbij ga ik altijd uit van de mogelijkheden van leerling en leerkracht. Komend schooljaar ben ik op maandag en vrijdag vrij geroosterd om mijn taak als gedragsspecialist binnen de school te kunnen vervullen. 

 

Een concrete taakomschrijving is als volgt:

 • gesprekken met kinderen
 • observeren van kinderen in de klas
 • gesprekken met leerkrachten
 • leerkrachten helpen bij het opstellen van een begeleidingsplan
 • begeleiden van leerlingen en leerkrachten
 • het bijwonen of in gesprek gaan met ouders
 • overleg met de intern begeleider op het gebied van leerlingen met gedragsproblemen
 • bijwonen van het zorgoverleg met EDUX
 • de sociaal emotionele ontwikkeling binnen onze school waarborgen
 • overleg met externen

Vriendelijke groeten,

Anika de Vries