1. Home
 2. Informatie
 3. Team
 4. Onderwijs Ondersteunend Personeel

Onderwijs Ondersteunend Personeel

 

Juf Linda

Administratief medewerkster

Juf Francis

Interieurverzorgster & Conciërge

Meneer Toon

Conciërge

 

De administratief medewerkster verricht administratief ondersteunende werkzaamheden, financieel/cijfermatige werkzaamheden en balie- en loketactiviteiten. 

 

Administratieve ondersteuning.

 • behandelt ingekomen en uitgaande post
 • doet op basis van inhoudelijke aanwijzingen schriftelijke mededelingen en/of vraagt informatie op
 • typt en werkt aangeleverde (handgeschreven en/of onvolledige) conceptteksten uit en controleert daarbij de lay-out en het taalgebruik
 • notuleert vergaderingen en werkt de notulen uit
 • legt naar onderwerp of project werkdossiers aan en houdt werkdossiers (verslagen, brieven, e.d.) bij
 • verwerkt op aanwijzing administratieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten
 • verwerkt/muteert diverse soorten van gegevens in de leerlingenadministratie

Financieel/cijfermatige werkzaamheden.

 • stelt cijferoverzichten ten behoeve van statistische bewerkingen op
 • beheert het bestand van debiteuren en crediteuren
 • bereidt documenten die door het administratiekantoor moeten worden verwerkt voor

Balie- en loketactiviteiten.

 • verstrekt mondeling (telefonisch) inlichtingen aan ouders/verzorgers en leraren over algemene administratieve aangelegenheden
 • verstrekt informatie aan ouders/verzorgers en leerlingen over administratieve regelingen

_____________________________________________________________________________________________

 

De interieurverzorgster houdt het afgesproken deel van het gebouw schoon, conform het gemaakte schoonmaakplan, houdt de toiletbenodigdheden op peil en signaleert wanneer de voorraad toiletartikelen en schoonmaakmiddelen opraakt. 

_____________________________________________________________________________________________

  

De conciërge verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen,

terreinen en inventaris, verricht ondersteunende werkzaamheden en verricht werkzaamheden op het gebied van leerlingenzaken. 

 

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, rekening houdend met (technische) onderhoudsvoorschriften en afspraken.

 • signaleert (ver)storingen
 • verhelpt eenvoudige gebreken
 • neemt, hoort klachten van technische aard aan
 • geeft klachten van technische aard door of meldt situaties
 • legt administratieve gegevens samenhangend met de te verrichten technische taken vast
 • verstrekt informatie aan personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. van werkzaamheden

Ondersteunende werkzaamheden.

 • beheert audiovisueel materiaal en zet dit klaar
 • maakt kopieën
 • zet koffie en thee
 • verricht eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden

Werkzaamheden op het gebied van leerlingenzaken.

 • roept leerlingen tot de orde tijdens pauzes e.d. of attendeert de leraar op ordeproblemen, conform interne gedragsregels
 • neemt meldingen van ziekte, te laat komen e.d. aan, en geeft ze door aan de betreffende leerkracht