1. Home
  2. Informatie
  3. Vakanties en vrije dagen 2017-2018

Vakanties en vrije dagen 2017-2018

Vakanties

De vakanties van de basisscholen binnen de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur zijn in principe hetzelfde.

Studiedagen en vrije dagen i.v.m. compensatieverlof van leerkrachten

kunnen per school verschillen.

Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend uw vakanties binnen de schoolvakanties op te nemen. Een geregeld verloop van het schooljaar is voor uw kind erg belangrijk.

Verlofaanvragen dient u zo spoedig mogelijk bij de directie in te dienen.

De regelingen omtrent verlofaanvragen vindt u elders op onze website, in de schoolgids en via de directie.

Vakantierooster 2017-2018.

Start schooljaar ’17-’18: 28 aug. '17

Herfstvakantie: 16 okt t/m 20 okt. '17

Kerstvakantie: 25 dec.’17 t/m 5 jan.’18

Voorjaarsvakantie (carnaval): 12 feb. t/m 16 febr.’18

Goede vrijdag: 30 maart '18

Tweede Paasdag: 2 april '18

Meivakantie (incl Koningsdag): 23 april t/m 4 mei '18

Hemelvaart: 10 mei en 11 mei '18

Tweede Pinksterdag: 21 mei '18

Zomervakantie: 9 juli t/m 17 aug. '18

 

Overzicht planning 2017-2018.

Klik hier voor de planning in'.pdf