1. Home
  2. Over de school
  3. Missie & visie

Missie & visie

't Carillon is een katholieke school waar gewerkt wordt vanuit een christelijke levensvisie, geïnspireerd door het leven van Jezus Christus. Dit houdt voor ons in dat we aandacht besteden aan een rechtvaardige wereld, waarin mensen als gelijken behandeld worden en waar voor iedereen een zinvol bestaan mogelijk moet zijn. Tevens hechten wij grote waarde aan een open dialoog met andere geloven.