1. Home
 2. Over de school
 3. Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Een basisschool is heden ten dage volop in beweging. Dat vragen maatschappelijke ontwikkelingen, de overheid en onze visie op onderwijs ook. Een school moet kritisch naar zijn eigen functioneren kijken en steeds proberen zich te verbeteren. Hieronder geven we een aantal van de (veranderings)onderwerpen aan waar we momenteel mee bezig zijn.

 • Gebruik digitale lesborden (er zijn inmiddels 15 digiborden op school geïnstalleerd)
 • Doorgaande Daltonlijn
 • Ontwikkelen van toets- en rugzakprotocollen
 • Brede schoolontwikkeling
 • Driestromenland instructie
 • Cultuurplan, waaronder teamnascholing muziek
 • Individuele nascholingstrajecten van teamleden
 • Invoering Passend Onderwijs
 • Nascholingstraject Daltonconcept
 • Nascholing KIJK-registratie
 • Invoering Pestprotocol
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Oriëntatie nieuwe methodes wereld-oriëntatie (o.v.)

Voor een volledige beschrijving van de verandertrajecten verwijzen wij u naar het schoolplan 2015/2019.

 

Daltonontwikkelingen

Na een oriënterend jaar met betrekking tot ons onderwijsconcept voor de toekomst was de eensluidende conclusie van het team dat ons onderwijsconcept nagenoeg naadloos aansluit op het gedachtegoed van het Daltononderwijs. Schooljaar 2007/2008 was voor het team een verdiepingsjaar op het gebied van Daltononderwijs. Het team heeft toen unaniem gekozen voor Daltononderwijs.

 

Tijdpad Dalton: 

Schooljaar

Onderwerp

2006-2007

Oriëntatie op onderwijsconcept

2007-2008

Verdiepingsjaar Daltononderwijs en besluitvorming

2008-2009

Teamnascholing Daltononderwijs

2009-2010

Teamscholing Daltononderwijs + aanmelding Nederlandse Dalton Vereniging

2010-2011

Certificering Daltonleerkracht 1e groep

2011-2012

Certificering Daltonleerkracht 2e groep

2012-2013

Visitatie en certificering Daltonschool

2013-2014

Borging en verfijnen doorgaande lijn n.a.v. aanbevelingen vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging

2014-2015

Opleiding nieuwe collega’s

Nascholing en bezoek andere Dalton scholen

Basisopleiding nieuwe leerkrachten