1. Home
  2. Over de school
  3. Regels en afspraken
  4. Met de fiets naar school

Met de fiets naar school

 

In verband met de beperkte ruimte in de fietsenstalling, mogen leerlingen alleen met de fiets naar school komen als ze wonen buiten de ring:

 

Grauwe Polder, Bazuinlaan, Bisschopsmolenstraat, Streek,

 

Leerlingen die binnen dit gebied wonen, komen te voet naar school.

Alleen in uitzonderingsituaties kan hiervan worden afgeweken.

Dit gaat in overleg met de school.

 

Op het schoolplein is het verboden om te fietsen.