1. Home
  2. Over de school
  3. Regels en afspraken
  4. Met de fiets naar school

Met de fiets naar school

 

In verband met de beperkte ruimte in de fietsenstalling hanteren wij de volgende regel:

Leerlingen die buiten de ring:

Grauwe Polder, Bazuinlaan, Bisschopsmolenstraat, Streek wonen,

mogen met de fiets naar school komen. 

Leerlingen die binnen dit gebied wonen, komen te voet naar school.

Alleen in uitzonderingsituaties kan hiervan worden afgeweken.

Dit gaat in overleg met de school.

 

In verband met de veiligheid mag op het schoolplein niet gefietst worden.

Alle kinderen en volwassenen zullen hierop worden aangesproken