1. Home
  2. Over de school
  3. Regels en afspraken
  4. Verlofregeling

Verlofregeling

Om verlof te kunnen verlenen, dienen wij de richtlijnen van de overheid te hanteren. Deze richtlijnen zijn over het algemeen genomen vrij strikt.

Slechts in onderstaande gevallen mag de directeur van de school verlof verlenen:

 

  • Bij familie-omstandigheden, zoals: huwelijk, overlijden, jubilea van familieleden, verhuizing.
  • Extra verlof in verband met vakantie.Dit kan alleen verstrekt worden, indien uit een werkgeversverklaring blijkt, dat u in geen enkele schoolvakantie vrij kunt nemen. Extra verlof mag niet worden verleend in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
  • Extra verlof om medische of sociale redenen.Een medische verklaring van een arts of sociale instantie is dan een vereiste.

In alle andere gevallen kan en mag de directeur van de school geen verlof verlenen.

U moet zich wenden tot de leerplichtambenaar als u verlof wenst voor een periode langer dan 10 schooldagen.

 

De groep vier-jarigen vormt hierop een uitzondering, omdat deze leerlingen nog niet leerplichtig zijn. Voor hen is het mogelijk om buiten bovenstaande redenen verlof te vragen.

Wij verzoeken u vriendelijk ook voor uw vierjarige zoon of dochter een aanvraagformulier in te vullen.

 

Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim of structureel te laat op school komen, kan dit consequenties hebben voor zowel de ouders/verzorgers als voor de school.

 

Om problemen te voorkomen willen we u vriendelijk verzoeken alleen verlof te vragen, wanneer dit strikt noodzakelijk is en dit verzoek schriftelijk te doen (u kunt daarvoor bij de directie een formulier halen). Het is prettig als u uw verlof-aanvraag tijdig (d.w.z. 4 weken voor datum verlof) bij ons inlevert. Vakantieverlof dient minimaal 8 weken van te voren worden ingediend.

 

Indien u nog vragen heeft m.b.t. extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties, kunt u daarmee terecht bij de directie of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De leerplichtambtenaar is te bereiken onder telefoonnummer

076-502 44 43 of 076-502 43 90.