1. Home
  2. Over de school
  3. Sova-training

Sova-training

Sociale Vaardigheidstraining (SoVa) op school

 

Aanmelding

Leerkrachten/ ouders/ leerlingen geven aan dat er behoefte is aan SoVa-training. In overleg met de leerkracht sturen de ouders een e-mail naar Cyntia Bijl-Nouws (c.nouws@bscarillon.nl) om een afspraak te maken. In het gesprek wordt besproken wat de reden van aanmelding is. We stellen samen een leerdoel op en de werkwijze wordt toegelicht. Er wordt bekend gemaakt in welke sova-groep de leerling komt en op welke dag en tijdstip de training plaatsvindt.

 

Contact

Er volgt online een wekelijkse update van de les en de opdracht voor thuis. Daarnaast is er via e-mail ruimte voor vragen en opmerkingen. Na elke periode evalueren we de voortgang. We maken daarvoor een afspraak (waarbij het kind zelf aanwezig mag zijn). Desgewenst kan dat ook per e-mail of telefoon.

 

Aantal lessen

Een periode omvat ongeveer 10 lessen: 5x RW en 5x RS (klik hier). Daarna volgt de evaluatie. We bespreken samen de inzet tijdens de les en de vertaling naar de praktijk. Ook nemen we een beslissing m.b.t. de voortgang. Gaan we verder met hetzelfde doel, stellen we een nieuw doel op of kan de training afgerond worden?

 

Inhoud

Ik maak gebruik van 'Rots en Watertraining’ (klik hier) naast de methodes 'Leer samen spelen met Tim en Flapoor’ voor de onder- en middenbouw en 'Zo gaan Sarah en Jerome met elkaar om’ voor de midden- en bovenbouw. Daarnaast gebruik ik opdrachten uit 'Je bibbers de baas’ voor faalangstige kinderen. Er worden vooraf 5 thema’s vastgelegd die vanzelfsprekend aangepast zijn op de leerdoelen van de kandidaten op dat moment. We werken 2 weken aan hetzelfde thema middels een Rots&Water-les (A) en een (rollen)spel-les (B). Wekelijks kun u na de les op school het programma en de opdracht voor thuis hieronder vinden. LET OP: lees steeds eerst de les door voordat u samen met uw kind aan de opdracht begint.

 

Voortgang

Houd elke week de voortgang bij (onder de opdracht), zodat we na 10 weken goed kunnen evalueren aan de hand van observaties thuis door ouders, in de klas door de leerkracht en tijdens de Sova-les door juf Cyntia.

 

Afspraak

3x opdracht voor thuis niet gemaakt: reminder

5x opdracht voor thuis niet gemaakt: stop sova

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lessen en opdrachten periode 2 (januari t/m mei 2016)

Voor leerlingen van groep 4 t/m 8 is er steeds dezelfde les, voor leerlingen van groep 3 is er soms een andere les.

 

KIJK-dag Donderdag 14-03-2016

Bedankt voor jullie komst! De kinderen hebben genoten en ik vond het ook erg leuk dat de opkomst groot was. Ik zie de ingevulde placemats die nog niet helemaal klaar waren volgende week graag tegemoet.

 

Voor de ouders die niet aanwezig konden zijn, heb ik de Rots&Water-les met publiek opgenomen. Het filmpje is enkel voor intern gebruik, het wordt niet naar buiten gebracht vanwege de privacy. Om die reden kan ik het filmpje niet per mail verzenden of online zetten, maar u bent van harte welkom om het op school te komen bekijken.

 

In de komende weken ga ik me bezighouden met de nieuwe opzet van de SoVa-training, zodat ik het volgend schooljaar klassikaal kan aanbieden. Ik ben dan op donderdag overdag ook beschikbaar voor evaluatie-gesprekken voor ouders (en kinderen) die daar behoefte aan hebben. Natuurlijk kan het ook op ma/di/do/vr na schooltijd.

 

De leerlingen krijgen z.s.m. hun ingeleverde opdrachten en een diploma van mij. Kinderen die hebben aangegeven behoefte te hebben aan individuele begeleiding in de vorm van een gesprekje en/of creatieve opdracht plan ik in overleg met de leerkracht op een vaste dag en tijd in. Bij vragen en/of opmerkingen weet u me te vinden! 

 

Les 10 Donderdag 07-03-2016

Voor de les klik hier. Voor de opdracht klik hier.

 

Les 9 Donderdag 31-03-2016

Voor de les klik hier, voor de opdracht klik hier.

Bij sommige groepjes zijn er veel rollenspellen gespeeld, waardoor we de placemat aan het einde niet helemaal in konden vullen. Deze heb ik mee naar huis gegeven. Als de opdracht en de placemat te veel is, dan kunnen de kinderen zelf kiezen welke opdracht ze deze week maken. De opdracht die overblijft kunnen ze later bij me inleveren.

 

Let op:

Er zijn deze periode nog 2 lessen: 1x Rots&Water, 1x rollenspel. Het thema is omgaan met pestgedrag.

Na deze periode van 10 lessen volgt de kijk-dag, waarbij ouders uitgenodigd worden om een les bij te wonen. Klik hier voor de uitnodiging van deze kijk-dag op donderdag 14 april 2016.

Daarna stopt de SoVa-training van dit schooljaar. Leerlingen die hun doel nog niet helemaal bereikt hebben, kan ik evt. (in overleg met de leerkracht) individuele begeleiding bieden.

 

Reden om geen nieuwe periode te starten is dat ik me goed wil voorbereiden op volgend schooljaar waarin ik klassikaal Rots&Water wil gaan aanbieden. Bij vragen en/ of opmerkingen hoor ik het graag!

 

Les 8 Donderdag 24-03-2016

Afgelopen donderdag is alleen de les van eerste 2 groepjes doorgegaan, daarna was ik afwezig. Ik wil deze les de week na na de kijk-dag met de leerlingen inhalen (donderdag 21 april).    

Er is dus geen nieuwe huiswerkopdracht. Iedereen kon nog een week werken aan opdrachten die afgemaakt moesten worden. Deze week gaat de les over pesten, er zijn situaties ingebracht door leerlingen.

 

Donderdag 17-03-2016

Geen SoVa-training i.v.m. studiemiddag.

 

TV-uitzending over Rots en Water! De uitzending is zondag 20 maart om 16:30 uur op SBS 6.

  

Les 7 Thema 2.4A: Etiketten (donderdag 10 maart groep 4 t/m8)

Les + opdracht (klik hier)

 

Les 7 Thema 2.4A: samen plezier maken (donderdag 10 maart groep 3)

Les + opdracht (klik hier)

 

Les 6 Thema 2.3B: Sorry (donderdag 3 maart groep 4 t/m 8)

Les + opdracht (klik hier)

 

Les 6 Thema 2.3B: Sorry (donderdag 3 maart groep 3)

Les + opdracht (klik hier)

 

Les 5 Thema 2.3A: Spiegeltje (donderdag 25 februari groep 3 t/m 8)

Les + opdracht (klik hier)

 

Les 4 Thema 2.2B: Wie ben ik? (donderdag 18 februari 2016 groep 4 t/m 8)

Les + opdracht (klik hier)

 

N.B. Bij een paar groepen heb ik geen theatersportkaart gedaan. Daarvoor in de plaats hebben leerlingen een eigen inbreng gehad voor een rollenspel met een actuele situatie waarvoor een oplossing moest komen. De hele groep kan leren van zo'n rollenspel, ieder kind heeft een eigen functie.

 

I.v.m. carnaval op school donderdag 4 februari geen SoVa-les. Er is dus ook geen opdracht voor thuis in de vakantie. Ouders die nog geen opdrachten met hun kind hebben gemaakt, krijgen een REMINDER per mail met het verzoek de opdrachten te gaan maken.

 

Les 3 Thema 2.2A: wie ben ik? (donderdag 28 januari 2016 groep 4 t/m 8

Les + opdracht (klik hier)

 

Les 3 Thema 2.2A: (donderdag 28 jauari 2016 groep 3)

Les + opdracht (klik hier)

 

Les 2 Thema 2.1B: spelregels (donderdag 21 januari 2016 groep 3 t/m 8)

Les + opdracht (klik hier)

 

Les 1 Thema 2.1A groep 4 t/m 8: gespreksvoering: praten en vragen stellen (donderdag14 januari 2016)

Les + opdracht (klik hier)

 

Les 1 Thema 2.1A groep 3: spelregels (donderdag 14 januari 2016)

Les + opdracht (klik hier)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dagritmekaartjes

Elke leerling wordt ingedeeld in een groepje van gemiddeld 6 leerlingen. I.v.m. snelle wisseling van leerlingen die sova-training volgen, houden zij zelf met de leerkracht in de gaten hoe laat ze naar de speelzaal mogen komen. Als geheugensteuntje zijn er dagritmekaartjes in de klas.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u op de onderstaande thema's klikken. Staat het er nog niet op, vraag mij dan om meer informatie.

 

Rots en water

- doel, groet, balans, afspraken (klik hier)

- warming-up

- grote kring

- focus

- kleine kring

- stoten

- trappen

- verdedigen

- spellen

- evaluatie

- presentatie

 

SoVa

- T-kaarten

- geen kleurplaten

- posters Tim & Flapoor

- posters Sarah & Jerome

- de 4 B's (basis-emoties Boos Bang Blij Bedroefd)

- S-model (als je Schreeuwt, Schopt, Slaat of Scheldt, krijg je vaak de Schuld en Straf)

- ontspanning

- stoplicht (stop, denk, doe)

- thermometer (hoe voel je je?)

- G-schema (Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag, Gevolg)

- Teruggetrokken Til, Vechtende Ferrie, Rustige Rik

- weerbericht

- na regen komt zonneschijn

- helpende handjes

- oorzaak-gevolg

- handenvol complimenten

 

Hooggevoeligheid

- Olifantje anders.

- Mee op reis verhalen.

- Mee op reis opdrachten.

 

Tips voor ouders

- rustig praten (klik hier)

- hoe was je dag? (klik hier)

- complimenten geven

 

 

Lessen en opdrachten periode 1 (oktober t/m december 2015) 

Thema 1a: Kennismaking (Rots&Water)

Les (klik hier

Opdracht voor thuis (klik hier)

 

Thema 1b: Kennismaking (Rollenspel)

Les (klik hier

Opdracht voor thuis (klik hier)

 

Thema 2a: stevig staan, ademhaling en ontspanning (Rots&Water)

Les (klik hier)

Opdracht voor thuis (klik hier)

 

Thema 2b: vragen "Mag ik meedoen?" (Rollenspel)

Les (klik hier)

Opdracht voor thuis (klik hier)

 

Thema 3a: Gevoelens (Rots&Water)

Les (klik hier)

Opdracht voor thuis (klik hier)

 

Thema 3b: Gevoelens (Rollenspel)

Les (klik hier)

Opdracht voor thuis (klik hier)

 

Thema 4a: Grenzen (Rots&Water)

Les (klik hier)

Opdracht voor thuis (klik hier)

 

Thema 4b: Grenzen (Rollenspel)

Les (klik hier)

Opdracht voor thuis (klik hier)

 

Thema 5a en 5b: Vertrouwen

Les 5a: (klik hier)

Les 5b: (klik hier)

Les groep 3 (klik hier)

 

Omdat het deze week de laatste les voor de kerstvakantie was, hebben we in overleg een combinatie gemaakt tussen Rots&Water en Rollenspel.

 

Opdrachten voor thuis: opdrachten maken die nog niet gemaakt zijn deze periode.

 

 

Vandaag (donderdag 19 november) kon de sova-training 's ochtends helaas niet doorgaan. Omdat de eerste groep vorige week niet kon komen i.v.m. het schoolontbijt, hebben zij 's middags met een andere groep meegedaan. Om alle groepen op hetzelfde thema te houden, heb ik vandaag geen uitgewerkte les gedaan. De les schuift gewoon door naar volgende week. Vandaag hebben we een stoei-les gehad met als thema: respect voor jezelf en anderen. De kinderen kregen de mogelijkheid hun eigen grens te verkennen en duidelijk aan te geven en ook goed rekening te houden met de ander. Het was een leuke les, de kinderen en ik hebben genoten. Met een paar goede afspraken is het thuis ook leuk om te herhalen!

 

Tips:

- zorg voor een zachte omgeving (bv. matras op de grond)

- spreek een duidelijk stop-teken/-woord af

- stoeien is leuk (vastpakken aan armen en benen, schouders en rug om de ander omver te krijgen)

- vechten is expres pijn doen (niet slaan, schoppen, bijten, krabben, haren trekken enz.)

- respect voor jezelf (grens aangeven bij pijn/ angst/ boosheid)

- respect voor de ander (grens van de ander in de gaten houden)