vijf gelijke dagen

Het vijf gelijke dagen model houdt in: 5 schooldagen van 8.30 - 14.00 uur, met een korte middagpauze, waarin de leerlingen lunchen en de kinderen 15 minuten buiten spelen. 

Vijf gelijke schooldagen levert ons veel op, omdat:

● Er een beter dagritme is met meer rust en structuur voor de kinderen.

● Er een aaneengesloten rooster komt, dit is duidelijk voor de kinderen en zorgt voor continuïteit.

● De kwaliteit van ons onderwijs toeneemt door een hoger concentratieniveau van de kinderen gedurende de hele lesdag.

● De kinderen door de kortere pauze ‘in the flow’ van de school blijven, waardoor de beschikbare lestijd efficiënter wordt benut.

● De dag één pedagogisch geheel vormt met een duidelijk begin en eind.

● De schooldag minder versnipperd zal zijn voor de kinderen en ouders, door het beperken van het aantal haal- en brengmomenten.

● De veiligheid voor de kinderen vergroot wordt; ze hoeven maar twee i.p.v. vier keer door het drukke verkeer.

● Het aantrekkelijke en gevarieerde aanbod aan activiteiten van de BSO beter tot zijn recht komt, als er meer tijd beschikbaar is voor de deelnemende kinderen.

● De vrije tijd van leerlingen minder verbrokkeld wordt; na schooltijd hebben ze meer gelegenheid om te spelen, te sporten, een andere hobby uit te oefenen of deel te nemen aan de activiteiten van de Brede School.