Voor het eerst naar school

Ieder kind dat 4 jaar is geworden mag naar de basisschool. De dag na de vierde verjaardag kunnen leerlingen starten op onze school. Vooraf is er contact met de ouders i.v.m. de juiste dag van plaatsing. Kinderen hebben de mogelijkheid om, in overleg met de leerkracht, enkele dagdelen te “oefenen” in de weken voorafgaand aan de start. Onze ervaring is dat 2 dagdelen of 2 dagen voldoende is. Na afspraak met de directie kunnen het gehele jaar nieuwe (startende) leerlingen worden ingeschreven, mits dit past in het aannamebeleid dat op onze school gehanteerd wordt.
Leerlingen die door een verhuizing overstappen volgen hierin een andere procedure.