Visie en missie

Missie

Daltonbasisschool 't Carillon...sámen componeren!

Basisschool ´t Carillon verzorgt katholiek basisonderwijs voor ca. 300 leerlingen die voornamelijk uit de directe nabijheid van de school komen.
Ons onderwijs is gericht op het behalen van het niveau boven de wettelijk bepaalde kerndoelen in een veilige setting. Dit gebeurt in die mate dat we de leerlingen een goede basis willen meegeven om zich op een plaats in de maatschappij voor te bereiden. 't Carillon biedt haar kinderen een stevig fundament voor hun persoonlijke en sociale groei naar evenwichtige en verantwoordelijke mensen. Onderling respect en een actieve rol voor de ouders zijn daarbij essentieel.

Visie

‘t Carillon is een school waar we samen met onze leerlingen componist zijn van hun ontwikkeling doordat we werken volgens de Daltonprincipes, een sterk fundament voor hun toekomst. 

Door eigenaarschap leren leerlingen verantwoording dragen, zelf keuzes te maken met hulp waar nodig. Aan het einde van hun schoolloopbaan op de basisschool willen we hen voldoende bagage meegegeven hebben om goed te kunnen starten op het voortgezet onderwijs. Waar we een stevige basis weggelegd hebben tot de ontwikkeling van wereldburger, open, kritisch met een sterke oriëntatie op zichzelf als op de wereld.  

Ieder mens heeft behoefte aan relatie, competenties en autonomie in het maken van keuzes.  

Dit bereiken wij door: 

  • Het aanleren van de specifieke daltonvaardigheden vanuit onze daltonkernwaarden. 
  • Samenwerking met leerlingen, ouders, team en in- en externe deskundige partners. 
  • Leerlingen te leren dat zij onderdeel uitmaken van een groter geheel. 
  • Eigenaarschap creëren van het eigen leerproces (met hulp waar nodig en graag met anderen, alleen waar het kan).
  • Onderzoekend en ontwerpend leren met de methode Topondernemers in het kader van Burgerschap alsook oriëntatie op zichzelf en op de wereld. 
  • Wij hebben hoge verwachtingen van ons leerlingen, alsook van ouders en medewerkers. Dit betreft zowel de schoolbetrokkenheid als het naleven van gezamenlijke en individuele ambities. 
  • Talentontwikkeling voor het individuele kind, onderwijs op maat om talenten tot uiting te laten komen. Voor elk kind een uitdagende leeromgeving met een doorlopende leerlijn om talenten te ontdekken en uit te bouwen.