Visie en missie

Missie

Basisschool ´t Carillon verzorgt katholiek basisonderwijs voor 350-400 leerlingen die voornamelijk uit de directe nabijheid van de school komen.
Ons onderwijs is gericht op het behalen van het niveau boven de wettelijk bepaalde kerndoelen in een veilige setting. Dit gebeurt in die mate dat we de leerlingen een goede basis willen meegeven om zich op een plaats in de maatschappij voor te bereiden. 't Carillon biedt haar kinderen een stevig fundament voor hun persoonlijke en sociale groei naar evenwichtige en verantwoordelijke mensen. Onderling respect en een actieve rol voor de ouders zijn daarbij essentieel.

Visie

Daltonbasisschool 't Carillon heeft middels gezamenlijke inspanningen een positief vertrouwen in de toekomst van de kinderen. Zij biedt haar leerlingen een stevig basis waarbij leerlingen met verschillende talenten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen op toekomst, uitgaande van het Daltonconcept. Kinderen worden uitgedaagd om proactief in het leerproces staat en uitgedaagd wordt om zelfstandig of in groepjes te onderzoeken, te ontdekken en te leren.

Kernwaarden zijn daarbij:

  • veiligheid
  • welbevinden
  • respect voor elkaar en voor de omgeving
  • sociale interactie
  • eigen verantwoordelijkheid 
  • samenwerken 
  • zelfstandigheid 
  • reflectie
  • effectiviteit