Vakken

Vak    Methode       Groep 
Taalontwikkeling    Thematisch onderwijs
Veilig leren lezen 
  1 t/m 2
3
            Staal Taal
Staal Spelling
  Midden- en bovenbouw 
Lezen    Thematisch onderwijs
Veilig leren lezen 
  1 t/m 2
    Estafette    4 t/m 8 
Begrijpend en studerend lezen    Grip op lezen, Blits    
Rekenen   Thematisch onderwijs   1 t/m 2
    Snappet (werken vanuit doelen)   3 t/m 8 
Schrijven    Pennenstreken   1 t/m 8 
Burgerschapszin    De Vreedzame School   1 t/m 8
Wereldoriëntatie    Blink Wereld   4 t/m 8
Verkeer    Wegwijs    7 t/m 8 
Techniek         
Sociaal emotionele ontwikkeling    Kinderen en hun sociale talenten    1 t/m 8 
Gymnastiek    Basislessen Bewegingsonderwijs
BeweegBuro 
Vakleerkrachten bewegingsonderwijs
  1 t/m 8

     
Expressievakken 
Tekenen en handvaardigheid 
       
Muziek    Eigenwijs, Vakleerkracht muziek   5
ICT-onderwijs    Methodische software    1 t/m 8
    Word, Excel en Powerpoint    5 t/m 8