Het Team

Het team van ‘t Carillon bestaat momenteel uit 25 vrouwen en 3 mannen. Veel teamleden hebben een eigen specialisatie. Wij kunnen een beroep doen op de expertise van een digicoach, intern begeleiders, meerdere specialisten (gedrag, daltoncoördinator en faalangst), meerdere coördinatoren (lezen, taal, rekenen, cultuur en talentenontwikkeling), SOVA trainers en een schoolcoach. Daarnaast zijn ook twee onderwijsassistentes, een administratief medewerkster en een conciërge op ‘t Carillon.