Inschrijven

Nadat u een kennismakingsgesprek heeft gehad, kunt u uw kind inschrijven op onze school. Daarvoor gebruikt u het inschrijfformulier, dat u kunt verkrijgen bij de directeur. Als u het inschrijfformulier heeft ingevuld, mag u dit inleveren op school.

Bij het overhandigen van het inschrijfformulier dient u het BurgerServiceNummer (BSN) van uw kind te tonen voor controle.

Voor een uitgebreide beschrijving van ons aannamebeleid verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 van onze schoolgids.