Klacht

Het schoolbestuur heeft voor haar scholen een klachtenregeling vastgesteld. Deze regelt de
behandeling van klachten die te maken hebben met gedragingen en/of beslissingen door
betrokkenen bij de school. Verreweg de meeste klachten worden in goed overleg met
medewerkers en schoolleiding naar tevredenheid opgelost. Lukt dit echter niet, dan kan de klachtenprocedure in werking treden zoals die te vinden is in de bovenschools gids van SKPOEL.