MR (Medezeggenschapsraad)

De MR overlegt met de directie over beleidsmatige onderwerpen. Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom via mr@bscarillon.nl

De Medezeggenschapsraad geeft mede vorm aan het beleid op 't Carillon en draagt constructief bij aan het uitvoeren van dit beleid en het realiseren van de beleidsdoelstellingen.