MR (Medezeggenschapsraad)

De MR overlegt met de directie over beleidsmatige onderwerpen. Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom via mr@bscarillon.nl

De Medezeggenschapsraad geeft mede vorm aan het beleid op 't Carillon en draagt constructief bij aan het uitvoeren van dit beleid en het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

Meer info over de MR vindt u op deze pagina.