1. Home
  2. Groepen
  3. Groep 3
  4. Algemene informatie.

Algemene informatie.

Algemene informatie groep 3             

schooljaar 2017-2018

 

Inhoudsopgave: 

 

- 1. Inleiding.

- 2. Algemene weekplanning.

- 3. Beknopte informatie over de vakken.

- 4. Bijzondere activiteiten.

- 5. Voor u als ouders.

 

1. Inleiding

 

De overgang naar groep 3 vormt de belangrijke stap van spelend leren naar schools leren. Een hele mijlpaal!

Zowel op het gebied van leervaardigheden als op het gebied van leergedrag zullen de verwachtingen t.a.v. uw kind hoog liggen. Dit om te kunnen voldoen aan de doelen van groep 3.

Hieronder kunt u lezen wat er het komende schooljaar zoal aan bod zal gaan komen.

 

2. Algemene weekplanning

 

Dagelijkse inloop: Kinderen willen vaak graag even iets vertellen aan hun juf of meneer. Dat willen we stimuleren door de kinderen ruimer de tijd te geven vóór schooltijd. Voorafgaand aan de lestijd hanteren wij dagelijks een inloop voor de leerlingen.

De buitendeur gaat om 8.20 uur en 12.50 uur open tot 8.30 uur en 13:00 uur

Na 08.30 en 13.00u. dient u gebruik te maken van de hoofdingang.

 

Ons wekelijks rooster ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 

Maandag:     meer leerkracht gebonden lessen/instructie, evt. met samenwerkingsmomenten in de ochtend gevolgd door de weektaak vooral in de middag.

 

Dinsdag:      Leerkracht gebonden lessen/instructie, evt. met samenwerkingsmomenten in de ochtend gevolgd door de weektaak vooral in de middag.

 

Woensdag:   Leerkracht gebonden lessen. Daarnaast zal de weektaak worden afgewerkt.

 

Donderdag:  Leerkracht gebonden lessen gevolgd door instructie en start van de weektaak in de middag.

 

Vrijdag:       Leerkrachtgebonden lessen/ instructie. Vast onderdeel is de TV-les “Huisje, boompje, beestje”. Daarnaast maken we de weektaak voor de tweede helft van de week af.

 

Het werken aan de hand van een weektaak is nieuw voor de kinderen. De eerste maanden van het schooljaar zullen we de kinderen op den duur groepsgewijs intensief begeleiden bij het de organisatie van hun weektaak.  Na verloop van tijd zullen de kinderen hun taken zelfstandig leren plannen en krijgen zij de vrijheid om hun eigen keuzes te maken.

 

Leerling-zorg

Niet alle kinderen ontwikkelen zich even snel. Ondervindt een kind moeite op een bepaald ontwikkelingsgebied, dan willen we daar zo snel en goed mogelijk iets aan kunnen doen. Deze hulp wordt in principe geboden door de eigen leerkracht en in de eigen klas. Wanneer uw kind langdurig individuele hulp nodig blijkt te hebben, dan wordt u hierover door de leerkracht geïnformeerd.

 

3. Beknopte informatie over de vakken

  • Methodes in groep 3

Taal:                                             Veilig leren lezen      

Rekenen:                                       Wereld in getallen                          

Schrijven:                                     Schrift                          

Verkeer:                                       Wegwijs                           

Muziek:                                         Moet je doen                     

Sociaal/emotionele ontwikkeling :   Kinderen en hun sociale talenten

Catechese:                                    Trefwoord

Gym:                                             Bewegingsonderwijs en balspel.

 

  • Taal/lezen: “Veilig leren lezen”

Veilig Leren Lezen is een methode voor zowel vlotte lezers als  risicolezers. We proberen de beginsituatie van uw kind juist inschatten, om daarna op niveau les te geven. Hierbij zullen we u ook regelmatig op de hoogte houden.

AVI-lezen: In januari wordt het AVI-niveau, bij ieder kind apart, getoetst.

Het gewenste niveau:      januari:  M3 (= midden groep 3),                 

juni:       E3 (= eind groep 3)

 

 

 

 

  • Rekenen: “Wereld in Getallen”

Wereld in Getallen is per leerjaar opgedeeld in 8 blokken. Een blok start en eindigt met een toets. Dit om de ontwikkeling van de kinderen optimaal in kaart te kunnen brengen. Na de schaduwtoets (begin van het blok) weten wij welke kinderen er op welk gebied nog extra instructie nodig hebben. Hierdoor kunnen wij instructie op het niveau van het kind aanbieden.

Mocht een kind het gewenste niveau niet halen, dan wordt daar direct actie op gezet.

 

  • Schrijven: “Schrift”

Het schrijven gebeurt klassikaal zodat de leerkracht goed kan letten op de schrijfhouding en pengreep van de kinderen. Hierbij werken we met de methode “Schrift”.

 

 

 

 

 

 

 

Correcte zithouding en gewenste pengreep.

Zou u hier thuis ook alert op willen zijn?

 

De eerste periode van het schooljaar zullen de kinderen

Meteen bij het aanbieden van een nieuwe letter ook deze schrijfletter leren.

 

4. Bijzondere activiteiten

 

Gym:

Op dinsdag, woensdag en vrijdag vinden er gymlessen plaats (zie kalender). Daarvoor hebben de kinderen gymkleren en gymschoenen nodig.

Wanneer kinderen hun gymspullen niet bij zich hebben kunnen zij wegens veiligheidsoverwegingen  helaas niet mee gymmen.

Van de kinderen wordt verwacht dat zij zich zelfstandig omkleden.

Wij willen u vragen om de zelfredzaamheid van uw kind ook thuis te stimuleren

 

 

Speeltijd: Groep 3 speelt enkel ’s morgens een kwartier. We zijn ons ervan bewust dat dit beduidend korter is dan de kinderen in de kleutergroepen gewend waren. Dit heeft te maken met het grotere aantal lesuren dat groep 3 verplicht moet maken. Meestal zijn de kinderen hier na een paar weken aan gewend. Op de dagen dat groep 3 gymt tijdens de ochtendpauze, mogen ze dit kwartiertje elders op de dag inhalen.

 

Verjaardag: De verjaardagen mogen uiteraard gevierd worden. Dit gebeurt voor aanvang van de ochtendpauze (ca. 10:00 uur) in gezelschap van de eigen klas en leerkracht. Ouders zijn hierbij niet meer aanwezig.

 

Eten en drinken: Graag gezond drinken in een beker, voorzien van naam, meegeven. Een halve beker is vaak voldoende. De afspraak is dat de kinderen moeten opdrinken wat ze meekrijgen naar school. Het fruit, ook voorzien van naam, graag zoveel mogelijk klaargemaakt en in een gepaste hoeveelheid meegeven.

 

MR/OR: Deze vergaderingen zijn openbaar. De data zijn op te vragen.

 

5. Voor u als ouder

De Schoolgids is digitaal te downloaden en indien nodig kunt u bij juf Anja V. een versie op papier krijgen. In de schoolgids vindt u alle informatie over de school en het Daltononderwijs. Daarnaast verschijnt 1 keer per maand verschijnt de nieuwsbrief op de website. Wilt u deze via de mail ontvangen dan kunt u een mailtje sturen naar info@bscarillon.nl onder vermelding van: Digitale nieuwsbrief.

 

U ontvangt de brieven voortaan per e-mail via Mijn Schoolinfo.

U kunt ons via dit e-mailadres benaderen voor het doorgeven van korte boodschappen en het maken van afspraken. We streven ernaar om de groepsmail op werkdagen voor 16:30u te lezen en indien nodig bondig te beantwoorden.

Wenst u uitgebreide interactie over de inhoud van uw mail dan gaan wij hierover graag persoonlijk in gesprek.

 

Ook informatie als een recent telefoonnummer is erg belangrijk. Deze kunt u vanaf heden zelf wijzigingen bij Mijn Schoolinfo.

 

Mocht u na het lezen van deze informatie vragen hebben, stel ze dan gerust.

Bijvoorbeeld tijdens de algemene informatieavond die gepland staat op

dinsdag 5 september a.s.

 

Leerkrachten groepen 3, juf Marieke (3B) en juf Anouk (3A)