1. Home
 2. Informatie
 3. Oudervereniging

Oudervereniging

De Oudervereniging van basisschool ’t Carillon.

 

De oudervereniging organiseert elk schooljaar in samenwerking met het schoolteam diverse  activiteiten die op of buiten school plaatsvinden. Daarnaast levert de oudervereniging een financiële bijdrage aan tal van nuttige en aangename zaken.

Een overzicht:

 

Activiteiten, zoals:

 • Vieringen en feestdagen, zoals Sinterklaas, Kerstmis en carnaval
 • Sportactiviteiten
 • Creatieve en culturele activiteiten
 • Avondvierdaagse
 • Eindejaarsactiviteit
 • Ouderbedankochtend

 

Financiële bijdragen aan (onder meer):

 • Drankjes en versnaperingen bij schoolactiviteiten
 • Muziek met een staartje (groep 5)
 • Investeringen t.b.v. de veiligheid van de kinderen
 • Schoolkamp (groep 8)

Help ons met uw ouderbijdrage.

Om het werk van de oudervereniging mogelijk te maken, vragen we van u een – vrijwillige – jaarlijkse bijdrage per kind. Betaalt u de volledige ouderbijdrage, dan bent u automatisch lid van de oudervereniging en bent u stemgerechtigd tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). En dát is belangrijk, want via de oudervereniging kunt u meebeslissen over allerlei zaken in en rondom de school van uw kind(eren). Daarnaast is de oudervereniging  een klankbord voor de leden van de medezeggenschapsraad en mogen we deze – gevraagd én ongevraagd – van adviezen voorzien.

 

Samenstelling en werkwijze

 

De oudervereniging komt minimaal eenmaal per jaar bijeen tijdens een ALV. Dit staat vermeld op de schoolkalender. Tijdens de ALV wordt – indien nodig – een bestuur gekozen dat de oudervereniging vertegenwoordigt: de ouderraad (OR). De OR heeft op zijn beurt weer een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de oudervereniging en de OR vindt u in onze statuten  

en ons Huishoudelijk reglement  .

Ook staat de oudervereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 20104273.

 

Vergaderingen

De OR vergadert 5 à 6 keer per jaar. De vergaderingen van de OR zijn toegankelijk voor elk lid van de oudervereniging. De vergaderdata worden ruim van tevoren bekendgemaakt, zodat u daar tijdig rekening mee kunt houden. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats op school. Aan het begin van elk schooljaar vormen we een aantal commissies. Samen met een aantal teamleden organiseren we dan een bepaalde activiteit. Per activiteit vindt eveneens een aantal vergaderingen en bijeenkomsten plaats (zowel onder als buiten schooltijd).  

Klik hier  voor de vergaderdata van 2018/2019.

 

Betaling ouderbijdrage.

 

Voor het schooljaar 2018/2019 geldt een (vrijwillige) ouderbijdrage van € 30,00 per kind. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar  of – indien uw kind later instroomt – na 1 januari een brief van de OR. We vragen u vriendelijk uw ouderbijdrage te voldoen op rekening  NL91ABNA0471693723 t.n.v. Ouderraad Basisschool Carillon.

Met uw bijdrage maakt u tal van bijzondere schoolactiviteiten mogelijk voor uw kind(eren).

Klik hier  voor de ouderbijdrage-brief 2018.

Een overzicht van de OR-uitgaven vindt u terug in het financieel jaaroverzicht .

 

Samenstelling OR schooljaar 2018/2019

 • Bestuur: Ayfer Uzun (voorzitter), Cindy Aarts (penningmeester) en Gwendolien Ruijter (secretaris)
 • Overige leden: Brigitte Bastiaansen, Patrick van der Ha, Bianca van der Haven, Saskia Korver, Janneke Okeke, Elise Seibert, Esther Spits, Eline Tamerus, Ilse Tuinenburg, Johan Vermunt, Eva Volkert.
 • Namens de school: meneer Ton van Giels.

Meer informatie

Heeft u tijd en zin om ons bij een activiteit te helpen? Wilt u lid worden van de OR?

Of heeft u vragen over het werk van de ouderraad? Stuur dan een e-mail naar het bestuur van de OR. oudervereniging@bscarillon.nl

 

Downloads

 

Klik hier  voor de Statuten van de Oudervereniging. 

Klik hier  voor het Huishoudelijk reglement van de Oudervereniging. 

Klik hier  voor het Pivacy Statement van de Oudervereniging.

Klik hier  voor het financieel overzicht van het schooljaar 2015 - 2016.

Klik hier  voor het secretarieel jaarverslag van 2015 - 2016.

Klik hier  voor de notulen van de ALV van 11 oktober 2016.

Klik hier  voor de notulen van de ALV van 10 oktober 2017.

Klik hier  voor het financieel overzicht van het schooljaar 2016 - 2017.

Klik hier  voor het financieel jaaroverzicht van het schooljaar 2017-2018.

Klik hier  voor de notulen van de ALV van 9 oktober 2018.

 

OR-vergaderingen 

 

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 4 september 2017.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 24 oktober2017.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 11 december 2017.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 16 januari 2018.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 12 maart 2018.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 8 mei 2018.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 8 mei 2018.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 11 juni 2018.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 3 september 2018.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 23 oktober 2018.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 19 november 2018.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 8 januari 2019.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 25 februari 2019.

Klik hier  voor een verslag van de vergadering van 9 april 2019.