1. Home
  2. Informatie
  3. Schoolgids

Schoolgids

Hieronder vindt u de schoolgids van het schooljaar 2018/2019 van de Katholieke Basisschool 't Carillon. Deze gids geschikte school voor hen is. We hebben die informatie in deze gids verzameld die voor u als ouder/verzorger interessant is. Mocht u naar aanleiding van de gelezen informatie vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan stellen wij het zeer op prijs die van u te vernemen. 

klik hier

Klik hier om onze schoolgids  te openen.

 

Er is ook een bovenschoolse schoolgids van onze stichting SKPOEL.

Deze schoolgids geeft algemene informatie over de stichting en over de scholen.

 

Hierin kunt u op blz.15 en 16 ook de klachtenregeling terugvindenverschijnt aan het begin van elk schooljaar en is tot stand gekomen in samenspraak met de Oudervereniging, de Medezeggenschapsraad en het team van onze school. In deze gids vertellen we hoe we ons onderwijs hebben ingericht en waarom we het zo gedaan hebben. Dit geeft ouders, die een school voor hun kind(eren) willen kiezen, de gelegenheid te bepalen of het Carillon een

 

Klik hier om de Centrale Schoolgids van SKPOEL te openen.