1. Home
 2. Informatie
 3. Team
 4. ICT-coördinator

ICT-coördinator

Meneer Frans

 

 • draagt zorg voor alles wat met multimedia op onze school te maken heeft, zowel technisch als onderwijsinhoudelijk.
 • heeft één dag per week tijd voor ICT-werkzaamheden.
 • houdt de website bij.
 • zorgt voor de verspreiding van de digitale nieuwsbrief.
 • zorgt ervoor dat  de aanwezige hardware en gebruikte software up to date blijft.
 • bepaalt, in overleg met de directie, de begroting en het beleid op het gebied van ICT.
 • geeft de groepen 5 t/m 8, aan het begin van elk schooljaar, uitleg over de manier waarop wij op onze school met de aanwezige computers omgaan.
 • bespreekt met deze leerlingen welke regels en afspraken er gelden, zodat de kinderen op de hoogte zijn van het mediaprotocol.
 • zoekt, samen met zijn collega’s, naar nieuwe ontwikkelingen en toepassingen, en bekijkt in hoeverre die inpasbaar zijn in onze school.
 • heeft, samen met meneer Jan van Oers, een opleiding tot DigiCoach afgerond die werd gegeven door Avans Hogeschool.

De digicoaches hebben als taken:

 

 • het helpen en coachen van collega’s op het gebied van ICT.
 • het peilen en bespreken van scholingswensen van collega’s.
 • het organiseren van spreekuren, workshops en cursussen.
 • het opzetten en organiseren van veranderingsprocessen en invoeringstrajecten, in samenspraak met de directie.
 • het evalueren en borgen van deze zaken.

 

Voor meer informatie aangaande ICT-zaken kunt u met behulp van onderstaand formulier contact opnemen met de ICT-coördinator, meneer Frans Klijs.

 

 

Contactformulier ICT