1. Home
 2. Informatie
 3. Team
 4. Onderwijsassistentes

Onderwijsassistentes

 

Juf CyntiaJuf Monique SJuf Linda

 

Onze onderwijsassistentes zorgen voor ondersteuning van de leerkrachten bij het uitvoeren van onderwijstaken.

 • begeleiden individuele leerlingen of kleine groepjes die van de leerkracht instructie hebben ontvangen
 • begeleiden leerlingen bij de verwerving van vaardigheden
 • inspireren leerlingen tot luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.
 • houden  leerlingen in de gaten tijdens lessen, pauzes, spel en vervoer en ze corrigeren, waar nodig, gedrag
 • helpen leerlingen bij expressieactiviteiten
 • assisteren bij het samenwerken van leerlingen, groepswerk en het werken in hoeken.
 • zien toe op het zelfstandig werken van leerlingen
 • begeleiden individuele leerlingen bij lezen
 • begeleiden leerlingen met een aparte leertaak
 • surveilleren tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten en corrigeren gedrag.
 • signaleren problemen en bespreken deze met de leerkracht
 • helpen bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen

Leveren een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement.

 • richten het leslokaal in en ruimen na afloop van de lessen op
 • vervaardigen illustraties, kaarten, schema’s e.d. voor de leerkracht
 • maken lesmateriaal gereed
 • controleren de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreken het met de leerkracht
 • assisteren bij de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten, e.d.